Gasolie Reiniging

VERSTOPTE BRANDSTOFFILTERS 
 
Een regelmatig voorkomend probleem bij dieselmotoren is het verstopt raken van de brandstoffilters, veelal in combinatie met een versnelde slijtage aan de verstuivers en een kortere levensduur van de brandstofpomp. 
Meestal heeft men hier geen verklaring voor. In veel gevallen blijkt de oorzaak te liggen in de gebruikte gas- of dieselolie. Deze kan besmet zijn met micro-organismen, zoals schimmels, gisten en bacteriën. 
 
Oorzaak van een besmetting kan zijn: 
 
A. De meer geavanceerde kraaktechnieken van de petrochemische industrie. 
B. De toevoeging van moderne additieven. Deze zijn noodzakelijk om de huidige motoren goed te laten                  functioneren.Tevens bevatten zij voedingsstoffen voor micro-organismen 
C. De aanwezigheid van water in gas- of dieselolie. 
 
De hoofdoorzaak van micro-organismen is de aanwezigheid van water in gas- of dieselolie. Enkele p.p.m.’s (parts per million) kunnen reeds voldoende zijn voor een bacteriële groei. 
Een belangrijke oorzaak van watervorming is condensvorming in de brandstoftanks of een motor met gasoliekoeling op de injectors. Water is noodzakelijk voor de groei van micro-organismen. 
Zonder water is ontwikkeling onmogelijk. Hoewel het micro-organisme in (watervrije ???) brandstof wel statisch aanwezig blijft kan het zonder water niet ontwikkelen. 
Moderne dieselmotoren zijn vaak uitgerust met een waterafscheider (separator), maar ook die lost het probleem slechts ten dele op. Indien het water in de gas- of dieselolie besmet is met micro-
organismen begint de groei van de zogenaamde aërobe bacteriën. Deze kunnen zich alleen ontwikkelen bij de aanwezigheid van zuurstof. Aërobe bacteriën kunnen slijmerige massa’s en vlokvorming veroorzaken in de brandstof. 
Dit is de oorzaak van het verstoppen van de brandstoffilters. Is er geen zuurstof in de brandstof meer aanwezig, of is de zuurstof afgesloten door bijvoorbeeld sludgevorming, dan vormen zich zogenaamde anaërobe bacteriën, 
ook wel S.R.B.’s genoemd (Sulphate Reducing Bacteria). Het afscheidings product van deze groep micro-organismen is een zeer agressief zuur dat metaal letterlijk oplost. 
Het kan rampzalige gevolgen hebben voor o.a. de verstuivers en/of brandstofpompen, terwijl ook de tanks zeer zwaar aangetast kunnen worden met alle schade van dien. 
 
HOE KAN MEN DEZE SCHADE VOORKOMEN ? 
A. Indien mogelijk al het water verwijderen door middel van een aftappunt, zonder water is groei van micro-          organismen niet mogelijk. 
B. Het reinigen van het gehele gasoliesysteem met chemicaliën en dit jaarlijks herhalen. 
C. Het plaatsen van een FUEL MAG unit tussen de brandstofleiding, voor doorlopende bestrijding van                  bacteriën.